ללא מבנה
כולל מבנה

ביטוח מבנה/דירה – ביטוח השומר על מעטפת הרכוש שלנו – כלומר הביטוח מכסה כל נזק בלתי צפוי הקורה בבית הפרטי שלנו, בדירה שלנו, או בדירה להשקעה שלנו ואף גם במבנים אחרים כגון משרדים וכדומה, מפני שריפה, הצפה ונזקים לא אחרים בלתי צפויים. אחד המקומות שבהן ניתן לראות שכיחות גבוהה של ביטוח זה אצל אנשים הלקוחים משכנתא, אז הבנק דורש מכל לוקח משכנתאות לעשות ביטוח מבנה/דירה.

שמעת, וראית

מוזמן להשאיר פרטים ונבדוק איך אפשר להשיג לך את העסקה הכי טובה