מאמרים

ביטוח לטיסה

כל אדם שמתכנן נסיעה לחו"ל, יודע כי ישנם מגוון של ביטוחים עבורו. אף אחד מאתנו אינו אוהב לנסוע מהארץ מבלי

ביטוח נסיעות לחו"ל

כל אזרח בישראל, מחזיק בביטוח בריאות ממלכתי שניתן לו באמצעות קופות החולים השונות. ביטוחים אלו הינם תקפים כאשר המבוטח גר

מה זה ביטוח נסיעות?

מי שמעוניין  בביטוח נסיעות, חייב לדעת כי מדובר על כיסוי רפואי לאלה המתכוננים לנסוע לחו"ל. לרוב, מדובר על טיפולים רפואיים